ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΥ Α.Ε.

pic.jpg
Φαληράκι
Ρόδος - Τ.Κ.: 85100
τηλ: 22410 87508
e-mail: vivhkontou@gmail.com
Οικονομικές καταστάσεις
 
Χρήση 2015    
Χρήση 2014    
     
     
     
     
     
Ανακοινώσεις
 
Πρόσκληση Γ.Σ. 30/06/2015